Riding to nowhere

אזור התחנה המרכזית, תל אביב, פברואר 2012.

שוב לילה, שוב אני יוצא לצלם במסגרת פרוייקט הצילום שלי. בערב הזה, צילמתי בשני אזורים שונים בתל אביב – אזור גן מאיר (ליד דיזינגוף סנטר) ואת בית האוניה, ליד התחנה המרכזית. ההבדלים בין שני האזורים מדהימים: הריח באוויר, כמות האור ברחובות, מידת הטיפוח של האזור, וההרגשה הכללית שכל אזור משרה על המבקרים בו.
מסביבה יחסית מטופחת, המכילה עצים עברתי לסביבה שלבושה העיקרי הוא בטון, חלודה וזוהמה. תילי תילים של מילים נכתבו על ההבדלים / על אזור התחנה המרכזית, ובכל זאת, זה מכה בעוצמה בכל פעם מחדש.

ישראל האחרת, החצר האחורית של תל אביב, 2012.

 

* העליתי היום את הרשומה הזו גם בבלוג שלי בתפוז. למי שמנוי על שני הבלוגים – אני אתחזק את שני הבלוגים במקביל, כי עוד לא החלטתי מי מהם יהיה העיקרי.